Sansthas Managing Council

Shri Shrimant Shahu Chhatrapati Maharaj
(Chief Petron, Shri Shahu Chhatrapati Shikshan Sanstha, Kolhapur)
Shri Mansing Vijayrao Bondre
Chairman
Shri Shahu Chhatrapati Shikshan Sanstha, Dasara Chowk, Kolhapur
Smt. Sangeeta Vijayrao Bondre
Hon. Secretary
Shri Shahu Chhatrapati Shikshan Sanstha, Dasara Chowk, Kolhapur