Please check on the Download PDF Version, then PDF will get downloaded at the Default Download location of your system.
New Date : 01-01-1900
News Title :
राज्यशास्त्र विभागाच्या अभ्यास मंडळाचे उद्घाटन
News Detail :
राज्यशास्त्र विभागाच्या अभ्यास मंडळाचे उद्घाटन प्रा डी यु पवार यांच्या अभ्यासपूर्ण व्याख्यानाने झाले.सम्पूर्ण कार्यक्रम विद्यार्थ्यांनि संचलित केला !!वर्ग सजावट ,पोस्टर,नकाशे,माहितीची मांडणी करण्यात आली
News Pdf :